OCHRANA ÚDAJOV PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť IVIOPTIK s.r.o. , Cyrila a Metoda 34, 071 01 Michalovce, IČO: 46452222 ( ďalej len „Spoločnosť“ ) rešpektuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len „Zákon“). Spoločnosť v zmysle § 20 zákona disponuje vypracovaným Bezpečnostným projektom, riadi sa jeho postupmi, a to tak, aby nedošlo k ohrozeniu a porušeniu práv dotknutých osôb. Webová stránka spoločnosti umožňuje používateľom prezerať jednotlivé stránky bez identifikácie a poskytovania akýchkoľvek osobných údajov.